https://pathwild.com

โปรเด็ด กางเกงวิ่ง T8ลดหนัก 15%  >>คลิกเลย

Availability: In Stock

GRAYL TRAVEL PURIFIER ORANGE

Brands:
SKU: 02-CKGY-000003

฿1,050.00

GRAYL TRAVEL PURIFIER ORANGE ตลับกรอง ใช้คู่กับหลอดกรองน้ำ GRAYL ช่วยป้องกันการเจอปนจากเชื้อโรค

(ไวรัส แบคทีเรีย โปรโตซัว) อนุภาค สารเคมี และโลหะหนัก

มีสินค้าอยู่ 2

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไส้กรองน้ำ GRAYL TRAVEL PURIFIER ORANGE ใช้คู่กับ ขวดน้ำพกพา GRAYL รุ่น Ultralight, Quest และ Legend

สามารถใช้งานได้ 300 ครั้ง (40 แกลลอน / 150 ลิตร) สามารถกรองไวรัส แบคทีเรีย โปรโตซัว ตะกอนดินทราย สารเคมี

และโลหะหนักได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้น้ำที่ผ่านการกรองแล้วมีรสชาติ กลิ่น และความใสดีขึ้น

คุณสมบัติของ ไส้กรองน้ำ GRAYL TRAVEL PURIFIER ORANGE

 • การปกป้องจากไวรัส. กำจัดไวรัสได้ 99.99% (เช่น ไวรัสตับอักเสบเอ, ซาร์ส, โรตาไวรัส)
 • ป้องกันแบคทีเรียและโปรโตซัว กำจัดแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคได้ 99.9999% (เช่น E. coli, Salmonella)
  และ 99.9% ของโปรโตซัวซีสต์ (เช่น Giardia, Cryptosporidium)
 • ช่วยให้รสชาติ, กลิ่น & ความใส ดีขึ้น ช่วยกรองอนุภาคต่างๆ เช่น ตะกอน เศษดินทราย) กรองสารเคมีได้หลายชนิด
  (เช่น คลอรีน เบนซิน) และกรองโลหะหนัก (เช่น ตะกั่ว สารหนู)
 • อายุการเก็บรักษา: ตลับกรอง Purifier ที่ยังไม่ได้เปิดใช้ สามารถเก็บไว้ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมได้จะมี
  อายุการเก็บรักษา 10 ปี หลังจากใช้ตลับกรองแล้ว ตัวกรองจะใช้งานได้อีกอย่างน้อยสามปี
 • อายุขัย: ตลับไส้กรองเปลี่ยนได้ สามารถใช้งานได้ 300 ครั้ง (40 แกลลอน / 150 ลิตร)

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของ ไส้กรองน้ำ รุ่นนี้

 • มีประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัส: 99.99%
 • มีประสิทธิภาพในการป้องกันแบคทีเรีย: 99.9999%
 • ป้องกันโปรโตซัวซีสต์: 99.9%
 • ป้องกันอนุภาค: ใช่
 • ป้องกันสารเคมีหลายชนิด: ใช่
 • ใช้ได้กรองโลหะหนักได้หลายชนิด: ใช่
 • ช่วยปรับปรุงรสชาติน้ำ กลิ่น & ความใส: ใช่
 • ปลอดสารเคมี: ใช่
 • ป้องกันแบคทีเรีย: ใช่
 • ปลอดสาร BPA: ใช่
 • น้ำหนัก: 80 กรัม ขนาด: 7.3 x 6.7 ซม.
 • สามารถใช้ได้กับรุ่น: Ultralight, Quest and Legend
 • วัสดุ: พลาสติก ABS เกรดอาหาร ซิลิโคนเกรดอาหาร
 • ใช้เวลากด: 15 วินาทีต่อ 473 มล.
 • อัตราการไหล: 2 ลิตร/นาที
 • อายุการใช้งาน: ตลับกรองแบบเปลี่ยนได้มีอายุการใช้งาน 300 รอบ (40 แกลลอน / 150 ลิตร)

อายุการเก็บรักษาของ ไส้กรองน้ำ :

 • ตลับกรอง Purifier ที่ยังไม่ได้เปิดใช้ สามารถเก็บไว้ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมได้ จะมีอายุการเก็บรักษา 10 ปี
 • หลังจากใช้ตลับกรองแล้ว ตัวกรองจะใช้งานได้อีกอย่างน้อยสามปี

ทำไมถึงต้องใช้ ขวดกรองน้ำ GRAYL

เทคโนโลยีแบบแอคทีฟของ ไส้กรองขวดกรองน้ำ รุ่นนี้:

การดูดซับด้วยอิเล็กโตรด ผงถ่านกัมมันต์ชนิดพิเศษ และซีโอไลต์ที่ผ่านการบำบัดด้วยแร่เงิน
นั่นทำให้ Ultralight Purifier Bottle แตกต่างจากการกรองแบบวิธีมาตรฐานทั่วไป เนื่องจาก
ใช้พลังงานจากสื่อดูดซับ ไฟฟ้าที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว ซึ่งสามารถกำจัดเชื้อโรคในระดับ
ต่ำกว่าไมครอน และสารปนเปื้อนอนินทรีย์ได้ด้วยการกดเพียงครั้งเดียว การแลกเปลี่ยน
ประจุไฟฟ้าจะทำให้เกิดการยึดเกาะด้วยไฟฟ้าและไอออน ซึ่งจะสร้างกับดัก อันทรงพลัง
ที่มีขนาดเล็กกว่าระดับไมครอนสำหรับดักจับเชื้อโรค (ไวรัส แบคทีเรีย และซีสต์ของโปรโตซัว)

 

มาตรฐานการทดสอบ:

นอกจากนี้ ชั้นตัวกรองยังมีชั้นของผงถ่านกัมมันต์ชนิดพิเศษที่ฝังอยู่หลายชั้น ซึ่งสร้างพื้นที่ผิว
ขนาดใหญ่สำหรับขจัดสารพิษ เช่น สารเคมีและโลหะหนัก ซีโอไลต์ที่ผ่านการบำบัดด้วยแร่เงิน
ก็มีคุณสมบัติในการกำจัดจุลชีพขนาดเล็กตามธรรมชาติช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตและทำให้
เครื่องสะอาดตลอดการใช้งาน

ทดสอบโดย

ห้องปฏิบัติการอิสระที่ผ่านการรับรองว่าตรงตามหรือเกินกว่าโปรโตคอล

NSF/ANSI 42 และ 53 สำหรับการกำจัดเชื้อโรคและสารเคมี

เป็นไปตามมาตรฐาน Guide Standard และ Protocol ของหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่ง
สหรัฐอเมริกาสำหรับการทดสอบเครื่องกรองน้ำทางจุลชีววิทยา

แหล่งกำเนิด

 • ออกแบบในสหรัฐอเมริกา
 • ผลิตในประเทศจีน
 • ตลับกรองที่ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา

Ultralight Replacement Purifier Cartridge

 

Purify Water. Anywhere. Our replaceable Purifier Cartridge is suitable for the rigors of global travel,

outdoor adventure, and emergency use. Full-spectrum purification (+filtration) provides ultimate

protection against pathogens (viruses, bacteria, protozoa), particulates, chemicals and heavy metals.

 

Features

 

 • Virus protection. Removes 99.99% of viruses (e.g. Hepatitis A, SARS, Rotavirus).
 • Bacteria & protozoa protection. Removes 99.9999% of disease-causing bacteria (e.g. E. coli, Salmonella)
  and 99.9% of protozoan cysts (e.g. Giardia, Cryptosporidium).
 • Improves health, flavor, odor & clarity. Filters particulates (e.g. sediment, silt), many chemicals
  (e.g. chlorine, benzene) and heavy metals (e.g. lead, arsenic).
 • Shelf life. Stored under proper conditions, an unopened Purifier Cartridge has a shelf life of 10 years.
 • After a cartridge has been used, it lasts at least three additional years.
 • Lifespan. Replaceable purifier cartridge lasts 300 uses (40 gal / 150 L)

 

TECH SPECS

 • Effective against viruses: 99.99%
 • Effective against bacteria: 99.9999%
 • Effective against protozoan cysts: 99.9%
 • Effective against particulates: Yes
 • Effective against many chemicals: Yes
 • Effective against many heavy metals: Yes
 • Improves water flavor, odor & clarity: Yes
 • Chemical-free: Yes
 • Antimicrobial: Yes
 • BPA-free: Yes
 • Weight: 2.8 oz (80 g)
 • Size: 2.9″ (7.3 cm) H x 2.7″ (6.7 cm) W
 • Compatibility: Ultralight, Quest and Legend
 • Materials: ABS food-grade plastic, food-grade silicone
 • Press time: 15 seconds per 16 oz (473 ml)
 • Fast flow rate: 2 liters/minute
 • Lifespan: replaceable purifier cartridge lasts 300 cycles (40 gal / 150 L)
 • Shelf life: stored under proper conditions, an unopened Purifier Cartridge has a shelf life of 10 years.
 • After a cartridge has been used, it lasts at least three additional years.

Active technology:

Electroadsorption, ultra-powdered activated carbon and silver treated zeolites.
Unlike standard mechanical filtration, the Ultralight Purifier Bottle is powered by a patented electroadsorptive
media capable of removing submicron pathogens and inorganic contaminants. With [ONE PRESS],
electroadhesion and ion exchange create a powerful submicron trap for pathogens (viruses, bacteria
and protozoan cysts). Additionally, the purifier media contains many embedded layers of ultra-powdered
activated carbon which create a large surface area for removing toxins like chemicals and heavy metals.
Silver treated zeolites, a natural antimicrobial, inhibit growth and keeps the purifier fresh between uses.

 

Testing Standards:

 • independently tested by a certified laboratory to meet or exceed
 • NSF/ANSI protocol 42and 53 for pathogen and chemical removal; meets
  the United States Environmental Protection
  Agency’s Guide Standard and
  Protocol for testing microbiological water purifiers

Origin:

 • designed in USA
 • made in China
 • purifier media made in USA

 


สนใจดู เครื่องกรองน้ำ ขวดน้ำ ถังน้ำแข็ง รุ่นอื่น ๆ >>> เครื่องกรองน้ำ ขวดน้ำ ถังน้ำแข็ง

สนใจดูสินค้าอื่น ๆ ของ GRAYL >>>  GRAYL

————————————–

ช่องทางการติดต่อกับทางร้าน

   • โทร. 098 279 8090
  • Line OA :

  เพิ่มเพื่อน

ข้อมูลเพิ่มเติม

สี

BLACK, ORANGE

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “GRAYL TRAVEL PURIFIER ORANGE”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ไส้กรองขวดกรองน้ำ ไส้กรองน้ำ ไส้กรองสำหรับขวดกรองน้ำ GRAYL TRAVEL PURIFIER ORANGE
You're viewing: GRAYL TRAVEL PURIFIER ORANGE ฿1,050.00
หยิบใส่ตะกร้า
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • Price
 • Stock
 • Add to cart
 • Weight
 • Dimensions
Click outside to hide the comparison bar
Compare
Shopping cart close